Graždanka

Z Encyklopedie knihy

Graždanka (též graždanskij šrift z rus. graždan = občan, později azbuka) ruské psané i tiskové písmo vzešlé v době kulturního rozmachu úpravou archaické a graficky poměrně složité cyrilice. Reforma, záležející v kontaminaci cyrilského poloustavu, moskevského okrouhlého skoropisu a nizozemské antikvy přechodového typu, byla vyhlášena Petrem I. Velikým v lednu 1708. Litery nového občanského písma pozbyly paralelním zavedením arabských a římských číslic původních číselných významů. Matrice písma pro první tištěný text, totiž překlad německé učebnice Anthona Ernsta Burckharda von Birckenstein Geometria slavenski zemlemerie (Moskva 1708), připravil roku 1707 písmař moskevské Tiskárny „Pečatnyj dvor“ Michail Jefremov. Od roku 1710 se na území Ruska občanským písmem sázely již všechny texty světského charakteru, zatímco cyrilice zůstala povolena jen sféře duchovní. V 18. století bylo nové písmo zavedeno na Ukrajinu a počátkem 20. století také do Běloruska, Černé Hory, Srbska a Makedonie.Bibl.: BYKOVA, T. A.-GUREVIČ, M. M.: Opisanije izdanij graždanskoj pečati 1708-janvar 1725 g. Moskva-Leningrad 1955; SOKUROWA, M. W.: Obščije bibliografii russkich knig graždanskoj pečati 1708-1955. Leningrad 1956.

Lit.: ČEREPNIN, L. V.: Russkaja paleografija. Moskva 1956; SOKOLOVÁ, Fr.: Cyrilské tisky. Výstava z fondů Státní knihovny ČSR pořádaná k 400. výročí úmrtí Ivana Fjodorova (listopad 1982). Praha 1982; ŠICGAL, A. G.: Grafičeskaja osnova russkogo graždanskogo šrifta. Moskva-Leningrad 1947.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.