Hieromonach Makarij

Z Encyklopedie knihy

Hieromonach Makarij (též Macarius, Makary) zakladatel knihtiskuČerné Hoře a po Sebaldu Feielovi (Szwajpoltu Fiolovi) vlastně nejstarší propagátor cyrilské tištěné knihy. Literatura připouští, že se mohl vyučit u benátského Andrease Torresana st. Během let 1494-1495 je doložen jako tiskař pracující ve službách vojvody Djuradje Crnojeviće v černohorské Cetyni. Zde vytiskl několik církevněslovanských liturgik, a to dva samostatné díly Osmoglasniku neboli Octoecha-Oktoichu (Cetinje? 1494), kompletní Psaltir’ s posledovaniem (Cetinje 1494) a Molitvenik neboli Trebnik (Cetinje 1495). Výtvarná úroveň je překvapivě vysoká. Jeden z dílů Osmoglasniku obsahuje dokonce 7 celostranných dřevořezů byzantizujícího rázu. Po turecké invazi do Černé Hory 1499 tiskárna činnost ukončila. Makarij se přestěhoval do Rumunska a v Tyrgovišti založil vůbec první rumunskou tiskárnu. V ní je doložen mezi 1508-1512 jako původce Služebniku (Targoviste 1508), Oktoichu (Targoviste 1510) a Četveroevangelia (Targoviste 1512).


Lit.: MANO-ZISI, K.: Prvi vek srpskog štamparstva (1494-1597). 500 godina od prve ćiriličke knjige štampane na srpskoslovenskom jeziku. Beograd 1994; MARTINOVIĆ, D. J.: Drukarnia Crnojevicia (Obodska) 1493-1496: zarys dziejów i refleksje w przededniu jubileuszu 500-lecia. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 42, 1992, s. 33-44; NĚMIROVSKIJ, J. L.: Gesamtkatalog der Frühdrucke in kyrillischer Schrift. Bd. 1. Inkunabeln (Baden-Baden 1996), Bd. 2. Die Druckereien des Makarije in der Walachei und von Giorgio Rusconi in Venedig (Baden-Baden 1997); NĚMIROVSKIJ, J. L.: Načalo slavjanskogo knigopečatanija. Moskva 1971.

Lex.: Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 399.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.