Historizující iniciála

Z Encyklopedie knihy

Historizující iniciála T(e igitur) s vyobrazením Bičování Krista. Olomouc, 20. léta 15. století. Opava, Zemský archiv, pobočka Olomouc, CO 1, fol. 133r
Historizující iniciála R(everendissimo) s vyobrazením autorů homilií, sv. Řehořem a sv. Remigiem. Praha, dat. 1398. Nelahozeves, Roudnická lobkovická knihovna, VI Fb 26, fol. 1r

(z lat. historia = událost, vypravování příběhů; něm. historisierte Initiale, angl. historiated initial, fr. initiale historiée, it. iniziale istoriata)

Iniciála s figurálním vyobrazením ve vnitřním poli písmene, které se vztahuje k textu; scéna může být přímou vizualizací incipitu či některé důležité pasáže, nebo se k textu váže na typologickém, alegorickém či moralizujícím základě. V iniciále bývá též zobrazován autor textu, objednavatel knihy, případně její majitel. Historizující iniciály se vyskytují v rukopisech od 8. století, ve 12. století se staly obvyklou součástí náročněji vypravených knih. Ve starší literatuře je tento typ označován termínem figurální iniciála, který je dnes vyhrazen pro iniciálu, jejíž tělo je tvořeno lidskou či zvířecí postavou.

Literatura: JAKOBI, Ch.: Buchmalerei: Ihre Therminologie in der Kunstgeschichte, Berlin 1997, s. 60; PÄCHT, O., Buchmalerei des Mittelalters, München 2000, s. 76–95; TOUBERT, H.: La lettre ornée, in: Mise en page et mise en texte du livre manuscript, ed. Martin, M.-J. - Chartier, R., Paris 1982; Rehm, U.: Der Körper der Stimme. Überlegungen zur historisierten Initiale karolingischer Zeit, Zeitschrift für Kunstgeschichte, 65, 2002, s. 441-459.

Autor hesla: Milada.studnickova