Holandský papír

Z Encyklopedie knihy

Holandský papír (angl. Dutch hand-made paper, fr. papier de Hollande, něm. holländisches Bütten) bílý, jemný a hladký ruční papír vyráběný od 18. století v Holandsku. Surovinou byly nejkvalitnější lněné hadry, které se rozmělňovaly pouze ve stoupách či holandrech, aniž by předešle prošly procesem hnití. Voda, potřebná při výrobě hadroviny a papíroviny, byla čeřením a filtrováním zbavena železa a jiných nežádoucích příměsí. Holanďané okolo roku 1750 zavedli také hlazení papíru mezi dvěma ocelovými válci a v téže době klížení obohatili indigem, které potlačovalo přirozený nažloutlý odstín papíru. Papírny v Holandsku se tak staly od konce 18. století pro drtivou většinu upadající evropské konkurence jen těžko dosažitelným vzorem kvality.

Lit.: KORDA, J.: Papírenská encyklopedie. Praha 1992; VOORN, H.: De Papiermolens in de Provincie Noord-Holland. Haarlem 1960; VOORN, H.: De Papiermolens in de Provincie Zuid-Holland. Wormermeer 1973.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.