IHS

Z Encyklopedie knihy

Viněta s jezuitským monogramem (Praha 1677–1715). Bible česká zv. Svatováclavská (Praha, Tiskárna jezuitská 1677–1715). Pag. 318 Nového zákona (1677, fa. Jan Mikuláš Hampel) se závěrečnou dřevořezovou vinětou za první epištolou sv. Pavla ke Korintským. Centrálním motivem viněty je andílčí hlavička a monogram IHS. Ve spodní kosodélníkové ozdobě se nachází monogram řezáče GS. Antikvariát Meissner (Praha).

IHS (lat. Iesus Hominum Salvator) jezuitský emblém zpodobňovaný nejčastěji ve svatozáři, s křížkem nad horní částí písmena H a s probodnutým srdcem, symbolem lásky a citu a připomenutím jedné z pěti ran Kristových. Emblém Spasitele se stal nepostradatelnou náplní barokního vlysu a viněty, která v této podobě příznačně suplovala signet tiskáren jezuitského řádu i některých katolicky orientovaných dílen. Jedno z nejstarších vyobrazení v Čechách přichází na poslední straně Šturmova Srovnání víry a učení bratří starších, kteří sebe sama … valdenskými a boleslavskými … jmenují (Litomyšl 1582), které vytiskl katolík Ondřej Graudens.


Lit.: RYNEŠ, V.: Znamení Tovaryšstva Ježíšova. Erbovní knížka na rok 1941. Praha 1941, s. 39-44.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.