IL

Z Encyklopedie knihy

IL monogram 1. pozdně gotického knihvazače, který byl činný 1492-1536 v Krakově a tvořil zejména slepotiskovou vazbu s architektonickou kompozicí (stěžejní prvek zde tvoří světci zasazení do gotických arkád). Iniciály jsou umístěny mimo jiné na kolku se znakem Litvy.

2. Monogram na dřevořezové vinětě v díle Nová radost den Panny Marie totiž 7ho září (Praha po 1706).

3. Iniciály IL viz též Lanecius Jan.Lit.: JAROSŁAWIECKA-GĄSIOROWSKA, M.: Ikonografia świecka na oprawach XVI i XVII wieku. Rocznik Biblioteki narodowej 6, 1970, s. 315-337.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.