Invenit

Z Encyklopedie knihy

Invenit (lat. vymyslil, zkráceně inv.) označení původce ideového záměru díla jakožto doplněk signatury, umístěné běžně na levém spodním okraji grafického díla. Přibližně tutéž činnost označovaly také výrazy composuit či figuravit, případně „entworfen“, „inventiert“ a „nach dem Gemälde“ (něm.), „d‘après-d‘un tableau“ a „proposé“ (fr.) nebo „from the painting“ a „proposed“ (angl.).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.