Jan František Žďarsa

Z Encyklopedie knihy

Jan František Žďarsa (též Zdarssa, Zdiarsa) zakladatel rodu tiskařů v Českých Budějovicích. Vyučil se pravděpodobně u jindřichohradeckého Ignáce Vojtěcha Hilgartnera a pak působil v principálových službách jako faktor. Vlastní tiskárnu provozoval 1792-1827. Působil jako biskupský tiskař (od 1793) a krajský tiskař (1816). S finanční pomocí konzistoře tiskl vícesvazková díla německé a české náboženské literatury (většinou se jednalo o obyčejné patisky brněnské, jindřichohradecké a opavské produkce). Pro úřady státní správy vydával běžnou administrativní literaturu. Živnost převzal jeho syn Martin Jan Žďarsa (činný 1827-1833), který ve městě založil též knihkupectví (1827). Když zemřel, podnik vedla krátce vdova Anna Žďarsová (1833-1834) a pak ve jménu nedospělého syna Felixe dědicové Martina Jana Žďarsy (1834-1855). Felix Žďarsa se rodinného podniku, pracujícího stále ve službách českobudějovického biskupství, ujal 1856.


Lex.: CHYBA 319-320. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.