Jan Spurný

Z Encyklopedie knihy

Jan Spurný (zemř. 1860?) pražský tiskař, nakladatel a písmolijec. O povolení zřídit tiskárnu žádal gubernium již roku 1818. Dostal však pouze možnost založit písmolijnu. Pokud víme, do zápasu o tvorbu akcentované antikvy, který vedl František Jan Tomsa a pražská Tiskárna normální školy, jako písmolijec nezasáhl a kupříkladu Katalog českých knih od l. 1774 až do konce roku 1839, sestavený překladatelem a bibliografem Antonínem Hansgirgem (1806-1877), vysadil ještě osvědčenou frakturou (Praha 1840). V letech 1822-1828 se nakladatelsky angažoval u tiskaře Antonína Straširypky (činný 1811-1812 a 1822-1828). Roku 1828 Spurný obdržel kýžené povolení k tiskařské živnosti. Dílnu převzal po Straširypkovi a provozoval ji až do 1860. Kvalita typografické práce nepřekročila obvyklý průměr. V dílně pracoval jen jeden ruční knihtiskařský lis, vyrobený zřejmě pro pražské jezuity už počátkem 18. století (František Antonín Hirnle). Roku 1848 byl lis prodán nově založené Státní (místodržitelské) tiskárně. Dnes je uložen v pražském Národním technickém muzeu.

Zdá se, že Staširypka a Spurný byli u nás mezi prvními tiskaři přesouvajícími výrobní údaje impresa na prázdný rub titulního listu. Potlačení tiskařova podílu na úkor vydavatelských a knihkupeckých údajů, které součástí titulní strany zůstaly, přichází už v prvotině Spurného. Je to desetidílný svod Petra Karla Jakeše Gesetzlexikon im Geistlichen, Religions- und Toleranzsache … für das Königreich Böhmen von 1601 bis Ende 1800 (Praha 1828-1830). Straširypka tiskl 1828 první čtyři díly, přičemž oddělené impresum zavedl již ve druhém. Zbytek výroby 1828-1830 s toutéž formou prezentace převzal Spurný. Ten připravil také několik prvních, literárně cenných vydání, např. Karel Hynek Mácha Máj (Praha 1836), Pavel Josef Šafařík Slovanské starožitnosti (Praha 1836-1837), František Jaromír Rubeš Pan amanuensis na venku aneb Putování za novelou (Praha 1842). Ve druhém, rozmnoženém vydání zde vyšla Jungmannova Slovesnost aneb Nauka o výmluvnosti prozaické, básnické i řečnické (Praha 1845).


Lit.: KNEIDL, P.: Česká lidová grafika v ilustracích novin, letáků a písniček. Praha 1983; VOLF, J.: Jan Spurný, pražský písmolijec, žádá 15. června r. 1818 o povolení knihtiskárny v Praze. Příspěvky k dějinám českého knihtisku, písmolijectví, knihkupectví a antikvariátu na počátku 19. století. Časopis Národního muzea 99, 1925, s. 23-26; VOLF, J.: Spurný proti písmolijně Haasově. Příspěvky k dějinám českého knihtisku, písmolijectví, knihkupectví a antikvariátu na počátku 19. století. Časopis Národního muzea 99, 1925, s. 26-27.

Lex.: CHYBA 256-257. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.