Jean Baptiste Oudry

Z Encyklopedie knihy

Jean Baptiste Oudry (1686-1755) v Paříži narozený malíř a grafik raného rokoka, opírající se o výtvarný názor souběžce Antoina Watteaua. Od roku 1726 pracoval jako návrhář a od 1734 jako ředitel gobelínové manufaktury v Beauvais, kde také zemřel. Mimo to byl dvorním malířem Ludvíka XV. Prosadil se brilantně pracovanými zvířecími a loveckými motivy. Ty najdeme i v knižním albu Livre d´animaux (Paris ca 1750) či na 277 ilustracích Fables choisies mises en vers Jeana de Lafontaina (Paris 1755-1759). Oudryho předlohy zde rytecky reprodukovali Laurent Cars, Charles Nicolas Cochin ml. a jiní. Jako mědirytec se Oudry uplatnil kupř. v 29 ilustracích Scarronovy Suite de figures pour le Roman comique (Paris b. r.), kterou ilustroval dle vlastních satirických kreseb.


Lit.: GAUCHERON, R.: Die Oudry-Ausgabe der Fabeln des La Fontaine. Berlin 1929; HENNIQUE, N.: Jean-Baptiste Oudry, 1686-1755. Paris 1926; MATĚJČEK, A.: Ilustrace. Praha 1931; OPPERMAN, H.: J.-B. Oudry, 1686-1755. Fort Worth 1983; SANDER, M.: Die illustrierten französischen Bücher des 18. Jahrhunderts. Taschenbibliographien für Büchersammler, 3. Stuttgart 1926.

Lex.: NAGLER 11. 544-546 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 26. 98-99. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.