Jiří Erastus

Z Encyklopedie knihy

Jiří Erastus (též Erastos, GE, IE, zemř. 1643) bratrský kněz působící od 1612 v Ivančicích. Monogram IE se nachází na dřevořezovém vlysu s včelou, Erastovým symbolem, v šestém dílu Bible kralické Nový zákon (Kralice 1596) a v mauresce s Beránkem v Biblí české díl šestý, totiž Nový zákon (druhé vydání Kralice 1601). Monogram GE je umístěn na kolektivním signetu v podobě maureskní viněty v díle Písně duchovní evangelistské (Kralice 1615 a Kralice 1618). Zde se kromě drobného oválu s monogramem a včelkou prezentují též značky Jana Lanecia, Matouše Konečného a Matěje Cyra. S Erastovým příjmením bývá dubiózně spojována iniciála E v kolektivním bratrském monogramu CEILM. Ztotožnění Erastových iniciál s monogramem GE užitým počátkem 17. století mimo okruh jednoty bratrské je prozatím velmi předčasné.


Lit.: DAŇKOVÁ [BOHATCOVÁ], M.: Bratrské tisky ivančické a kralické. Sborník Národního muzea v Praze A 1. Praha 1951; CHALOUPKA, J.: Některé prvky grafické úpravy kralických tisků. Časopis Moravského muzea 65 (vědy společenské), 1980, s. 67-80; VÁVRA, I.: Emblémy, monogramy, značky a znaky v tiscích ivančických a kralických. Listy filologické 83, 1960, s. 152-161, 286-292 a 84, 1961, s. 131-139.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.