Johann Georg Bergmüller

Z Encyklopedie knihy

Johann Georg Bergmüller (též Berckmiller, 1688-1762) augsburský portrétista a malíř oltářních obrazů a fresek. Navrhoval též vývěsní ohlášky univerzitních dizertací. Dle jeho předlohy realizoval Bernhard Vogel frontispis s církevními znaky pro publikaci Officia propria sanctorum almae cathedralis ecclesiae totiusque dioecesis Olomucensis (Olomouc 1732). Vstupní list je signován „I. G. Berckmiller del., Bernardus Vogel sculps. Aug. V.“.


Lit.: FECHTNEROVÁ, A.: Katalog grafických listů univerzitních tezí uložených ve Státní knihovně ČSR v Praze. Sv. 1-4. Praha 1984.

Lex.: NAGLER 1. 450 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 3. 412. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.