Johann Georg Püschel

Z Encyklopedie knihy

Püschelova ilustrace Janovkovy Cesty (Praha 1740?). Janovka, Petr: Via lactea candidus ad felicitatem trames (Praha, Tiskárna jezuitská, fa. František Slánský 1740?). Tabule za pag. 136 (mouchy obtěžující lva). Signováno vpravo dole pod kartuší „P.sc.“ (dle signatury „Püschel“ na frontispisu usuzujeme na Johanna Georga Püschela). Antikvariát Meissner (Praha).

Johann Georg Püschel (též P., Puschel) lipský mědirytec usazený asi 1740-1743 v Praze. Zde užíval signaturu „Püschel sc: Prag“. Zatímco ještě Dlabač či jiné lexikony umělcovo plné jméno neznají, Toman bez uvedení pramene doplnil jeho příjmení křestními jmény Jan Jiří a připojil vysvětlení, že spolu s ním přišel z Lipska do Prahy též bratr Jiří Kryštof. Thieme-Beckerův Lexikon eviduje lipského mědirytce map, vedut a knižních ilustrací Johanna Christiana Püschela (1718-1771), jehož otcem byl málo známý Johann Joachim Püschel (zemř. 1720 v Halle/S.).

Z nemnoha pražských ilustrací Johanna Georga (?) Püschela lze soudit, že udržoval kontakty s Tiskárnou jezuitskou a s kutnohorským Jiřím Vojtěchem Kynclem. Známe frontispisy pro anonymní knížky Způsob desítipáteční a devítidenní pobožnosti (Kutná Hora 1740, smrt sv. Františka Xaverského se signaturou „Püschel sc. ex lib. Pragae 1734 imp.“) a Zpráva o devítidenní pobožnosti (Kutná Hora 1743, sv. Ignác z Loyoly). V knize Petra Janovky Via lactea candidus ad felicitatem trames (Praha 1740?) je frontispis se sv. Barborou a patnáct skvělých emblematických příloh, značených ovšem jen iniciálou „P“ (jedna z nich s letopočtem 1740). Erb Camilla Paulucciho je otištěn v dizertaci Jana Zahrádky Huss damnatus ad trutinam polemicam revocatus (Praha 1741).


Lex.: DLABAČ 2. 522-523 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; NAGLER 13. 325 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 27. 448 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 2. 333. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.