Johann Josef Karl Dietzler

Z Encyklopedie knihy

Millerova cesta po Egyptě (Praha 1729–1732). Miller, Angelicus Maria: Peregrinus in Jerusalem. Fremdling zu Jerusalem (Praha, Tiskárna arcibiskupská, fa. Matěj Adam Höger 1729–1732). Čtvrtý díl (1732), nesignovaná tabule před pag. 1 (autor vyobrazen jako jezdec na oslu uprostřed poutníků). Ze stylu rytiny lze usuzovat, že jejím původcem byl pravděpodobně jinak neznámý Müller. Antikvariát Meissner (Praha).

Johann Josef Karl Dietzler (též Ditzler, zemř. 1744) kreslíř a malíř pocházející z Německa a usazený v Praze, kde se 1735 oženil, pracoval mimo jiné jako měřič při deskách zemských a kde také zemřel. V umělecké sféře realizoval především topografické náměty.

Je autorem některých kresebných předloh málo známého cestopisu Peregrinus in Jerusalem. Fremdling zu Jerusalem (Praha 1729-1732), který sepsal český servita Angelicus Maria Miller. Kompletní obrazový doprovod, rytý Janem Františkem Fischerem a některým z Müllerů, byl pak zařazován i k mladším vydáním (Praha 1732 a Wien-Nürnberg 1735). Do širšího povědomí naopak vešlo devět Dietzlerových předloh pro rozkládací pražské prospekty v Trojí popsání předně slavnýho vjezdu … Mariae Theresiae … do královských Měst pražských (Praha 1743). Oslavnou publikaci uspořádal právník Jan Jindřich Ramhofský z Ramhofenu. Dietzlerovy kresby reprodukovali významní rytci z Augsburku (Johann Daniel Herz, Johann Andreas Pfeffel st., Martin Tyroff) a z Prahy (Michael Heinrich Rentz). Text Ramhofského byl s týmiž ilustracemi tištěn také v německé verzi Drei Beschreibungen erstens des königlichen Einzugs, welchen … Maria Theresia … in dero königliche drey Prager-Städte gehalten (Praha 1743). Velmi vzácné jsou Dietzlerovy stranově obrácené předlohy Prospect von dem Altstädter Rathhauss nebst dem Fischmarckt či Prospect des Plazes, bey dem Neustädter Rathhauss, které v kolorovaných mědirytech Johanna Christopha Nabholze (1752-1797) sloužily jako kukátkové listy (obě pragensie Augsburg? ca 1780).


Lit.: HLAVSA, V.: Pražská barokní veduta. Tvář a život města Prahy 1650-1750. Pražský sborník historický 9, 1975, s. 19-77; NEBEHAY, I.-WAGNER, R.: Bibliographie altösterreichischer Ansichtenwerke aus fünf Jahrhunderten. Bd. 1-3, Nachtrag, Register. Graz 1981-1984; NOVOTNÝ, A.: Grafické pohledy Prahy 1493-1850. Zmizelá Praha 6. Sv. 1-2. Praha 1945; RÖK, B.: Böhmen und Mähren. Ansichten, Stadtpläne und Landkarten aus der Graphischen Sammlung des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg. Nürnberg 1995; VLNAS, V. (ed.): Sláva barokní Čechie. Praha 2001.

Lex.: DLABAČ 1. 177 a 323 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; THIEME-BECKER 9. 275 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 1. 159. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.