John Boydell

Z Encyklopedie knihy

John Boydell (1719-1804) ilustrátor a nakladatel v Londýně. Jako umělec se specializoval prostřednictvím leptu a mezzotinty na topografický žánr. Je autorem např. dvousvazkového alba The history of river Thames (London 1794-1796). Za účasti několika kolegů (např. Robert Smirke a Thomas Stothard) vydal po patnáctileté přípravě pod názvem Dramatic works (London 1802) takzvanou Shakespeare-Gallery neboli texty her Williama Shakespeara. Tuto devítisvazkovou edici provázela stovka obrazů, rytých dle divadelního provedení způsobem mezzotinty. O rok později Boydell s pomocí dekoru kresleného Johannem Heinrichem Füsslim ml. vydal tyto epochální obrazy v jednosvazkové Collection of prints illustrating Shakespeare Works (London 1803). Jako nakladatel oslovoval ke spolupráci nezřídka i cizí umělce, např. Bernarda Barona či Francesca Bartolozziho. U Boydella se v umění mezzotinty zdokonaloval také Johann Gottfried Haid.


Lit.: CLAIR, C.: A history of printing in Britain. London 1965; RÜMANN, A.: Das illustrierte Buch des 19. Jahrhunderts in England, Frankreich und Deutschland 1790-1860. Leipzig 1930.

Lex.: NAGLER 2. 140-141 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 4. 489. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.