John Peter Zenger

Z Encyklopedie knihy

John Peter Zenger (1697-1746) německý rodák vyučený v dílně Williama Bradforda a samostatně působící od roku 1726 jako tiskař v New Yorku. Do dějin knihtisku Severní Ameriky vstoupil jako bojovník za svobodu slova. Jeho New York weekly journal (New York od 1733), svobodomyslný protibritsky zaměřený protějšek oficiální Bradfordovy New York gazette (New York od 1725), se stal místním politickým kruhům nepohodlný a Zenger byl vzápětí 1734 pro různá nařčení a urážky zatčen. Proces, v němž jako první v anglo-americkém světě hájil obecné demokratické principy, po osmi měsících roku 1735 vyhrál. Tak vznikl pro všechny britské kolonie precedens svobody knihtisku.


Lit.: McMURTRIE, D. C.: History of printing in the United States. New York 1936; SÄUBERLICH, O.: Deutsche Buchdrucker in Amerika. In: Gutenberg Festschrift zur Feier des 25 jaehrigen Bestehens des Gutenbergmuseums in Mainz (hrsg. von A. Ruppel). Mainz 1925, s. 348-352.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.