Konsignace

Z Encyklopedie knihy

Konsignace (z lat. consignare = sepisovat) v publikační praxi 18. a 19. století rukopisný či tištěný seznam produkce předané obvykle během čtvrtletí tiskárnou k distribuci. Výkazy činnosti předkládaly nadřízeným jak institucionální dílny (případně jejich nájemci), tak soukromí živnostníci, jejichž seznamy určené danému stupni státní správy fungovaly pak jako nástroj dodatečné cenzury. Do živnostenských konsignací se tak zpravidla nezahrnovalo zboží, které bylo opatřeno privilegiem, anebo které v podobě administrativních tisků do výroby zadaly zemské úřady. Vesměs v archivech uchované konsignace jsou autentickým, avšak pořád ještě málo studovaným pramenem k dějinám knihtisku a k retrospektivní bibliografii.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.