Levin Hulsius

Z Encyklopedie knihy

Tychonova Astronomiae instauratae mechanica (Nürnberg 1602). Tycho Brahe: Astronomiae instauratae mechanica (Nürnberg, Levin Hulsius 1602). Fol. D3b s celostranným vyobrazením Tychonovy armilární sféry. Antikvariát Meissner (Praha).

Levin Hulsius (též Hultius, vlastním jménem Liévin Hulst, ca 1546/50-1606) nakladatel, knihkupec, spisovatel, přírodovědec a numizmatik belgického původu činný od 1596 v Norimberku a od 1602 ve Frankfurtu/M. Roku 1600 obdržel privilegium Rudolfa II. ke knihkupecké činnosti ve Vladislavském sále na Pražském hradě. Zde nabízel hlavně atlasy a mapy.

Starší literatura mylně uvádí, že během norimberského pobytu provozoval soukromou tiskárnu (Privatdruckerei), z níž vycházela převážně jeho vlastní literární tvorba. Ve skutečnosti tiskárnu neměl. Zato přinejmenším od 1596 intenzivně nakladatelsky podporoval tamní dílnu Christopha Lochnera st., s nímž už dříve udržoval styky jako autor, např. De quadrante geometrico libellus (Nürnberg 1594). Lochner počal 1595 tisknout také Hulsiovu znamenitou sbírku cestopisů, obecně zvanou „Schiffahrten“. Sbírka měla 26 dílů, např. Chronologia, das ist Ein kurtze Beschreibung deren Länder, so in dieser hierzu gehörigen Landtafel begriffen seind (Nürnberg 1595), a její vydávání dokončili až Hulsiovi dědicové ve Frankfurtu 1650. Široké spektrum Hulsiových zájmů dokládá dále jeho Dictionaire françois-allemand, & allemand-françois (Frankfurt/M. 1600), který se pokládá za první slovník tohoto druhu v Německu. Hulsius nakladatelsky připravoval také spisy Tychona Brahe, např. druhé, posthumní vydání Astronomiae instauratae mechanica (Nürnberg 1602). Z velkoryse pojaté encyklopedie matematických a astronomických přístrojů stihl Hulsius napsat a vydat jen torzo, např. Erster Tractat der mechanischen Instrumenten (Frankfurt/M. 1604).

Hulsiův prvorozený syn Essaias (1570?-1626) proslul jako zlatník, mechanik, kreslíř a rytec. Mladší syn Friedrich (1580?-1660?) byl nakladatelem a rytcem. Oba spojili svůj život s Norimberkem a Frankfurtem/M.


Lit.: MERKEL, E.: Der Buchhändler Levinus Hulsius, gest. 1606 zu Frankfurt am Main. Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst 57, 1980, s. 7-17; ŠIMEČEK, Zd.: Geschichte des Buchhandels in Tschechien und in der Slowakei. Wiesbaden 2002; ŠIMEČEK, Zd.: K úloze dovozu knih v českém knižním obchodě do roku 1918. In: Septuaginta Paulo Spunar (red. J. K. Kroupa). Praha 2000, s. 510-521; VOLF, J.: Kde byly v Praze roku 1615 knihkupecké krámy? Časopis Národního muzea 102, 1928, s. 188-189.

Lex.: BENZING (Verleger) 1177 = BENZING, J.: Die deutschen Verleger des 16. und 17. Jahrhunderts. Archiv für Geschichte des Buchwesens 2, 1960, s. 445-509 (a k tomu 18, 1977, sl. 1078-1322).; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 377; CHYBA 128 = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.; THIEME-BECKER 18. 113-114 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; WURZBACH (Niederl.) 1. 735. = WURZBACH, Al. von: Niederländisches Künstler-Lexikon. Bd. 1-3. Wien-Leipzig 1906-1911 (repr. Amsterdam 1974).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.