Měšťanská dílna

Z Encyklopedie knihy

Stejně jako vlastní rukopisy vznikaly i středověké knižní vazby zprvu především v klášterních dílnách. Teprve s větším rozvojem měst od vrcholného středověku středověku začalo přibývat laických řemeslnických dílen, které již v pozdním středověku vázaly větší část strmě narůstající knižní produkce. Mnozí knihvazači působili i při univerzitách a pracovali pro potřebu studentů i učitelů. Další rozvoj laických dílen potom podnítil vznik moderního knihtisku. Jen během 2. poloviny 15. století bylo vyrobeno více tištěných knih, než jich během celého středověku bylo opsáno. I počet dílen činných ve 2. polovině 15. století se oproti předcházejícímu období znásobil. Mnozí z knihvazačů byli současně zapojeni do obchodu s tištěnými knihami (distribuovanými převážně v nesvázané podobě) a působili jako jejich místní prodejci. Od počátku 16. století začali knihvazači ve velkých městech ustavovat samostatné cechy.

Lit.: HANEBUTT-BENZ, E.: Bucheinbände im 15. und 16. Jahrhundert. In: Die Buchkultur im 15. und 16. Jahrhundert. Hamburg 1995, s. 265-271.

Autor hesla: Kamil.boldan