Mřežování

Z Encyklopedie knihy

Mřežování je křížovité přeškrtání zápisů šikmými a kosmými čarami. Běžně se nachází ve středověkých úředních knihách. Obvykle znamenalo zrušení příslušného pořízení, obsaženého v zápisu, respektive faktické vykonání (typické pro závěti, obligace, koupě na splátky). Bylo využíváno také pro korektury textů ve středověkých rukopisech. Tento výraz je používán také při heraldických popisech (kosmé mřížování).


PÁTKOVÁ, H.: Česká středověká paleografie. České Budějovice 2008, s. 149.

Autor hesla: Renata.modrakova