MC

Z Encyklopedie knihy

Monogram MC v Životě Adamově (Praha 1600). Život Adamův, aneb jinák od starodávna Solfernus (Praha, Jiří Jakubův Dačický 1600). Fol. G6a archanděl Rafael a doktor Tartareus před nebeským soudem (dřevořez signován uprostřed levého okraje 1552 MC). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB VIII 48.

MC monogram vyskytující se 1. v podobě dvou nespojitých písmen opatřených letopočtem 1552. Tak je tomu na dřevořezovém cyklu středověké prózy Život Adamův, aneb jinák od starodávna Solfernus (Praha 1553), jejíž tiskař Jan Kosořský z Kosoře užíval některé štočky v Tiskárně severinsko-kosořské i později, např. jako textovou ilustraci v úvodu Münsterovy Kozmografie české (Praha 1554). Zadní plán několika pekelných obrázků je dekorován na způsob cihlové zdi. Z toho lze možná soudit, že monogramista MC navazoval na staršího českého Mistra cihlového pozadí. Celý cyklus dřevořezů byl zařazen ještě do reedic Života Adamova, které pořídili Jan Günther (Olomouc 1564) a Jan Otmar Jakubův Dačický (Praha 1600).

2. Monogram ze dvou spojitých písmen na dřevořezu sv. Pavla v souboru Epištoly a evangelia, jenž se přes celý rok v každou neděli … čítávají (Olomouc 1614).

3. Monogram bratrského knihvazače působícího přinejmenším 1579-1581 v Ivančicích a 1585-1611 v Mladé Boleslavi. Z první etapy jeho vazeb bratrských známe signované plotny Vjezd Kristův do Jeruzaléma a Poslední soud, z druhé etapy Proměnění Krista a Eliášův vůz. K soupravě knihařského nářadí patřil též váleček s kruhovými medailony.

3. Iniciály MC viz též Cyrus Matěj.


Lit.: HAMANOVÁ, P.-NUSKA, B.: Knižní vazba sedmi století z fondů Strahovské knihovny. Praha 1966; VÁVRA, I.: Knižní vazby bratrské dílny ivančicko-kralické (1562-1620). Historická knižní vazba 1966-1970. Liberec 1970, s. 86-160.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.