Martin Bernigeroth

Z Encyklopedie knihy

Martin Bernigeroth (1670-1733) již od roku 1685 v Lipsku usazený mědirytec, zakladatel umělecky orientované rodiny působící ve městě až do počátku 19. století. Do kontextu české knižní kultury pronikl přinejmenším jako rytec portrétu hraběte Františka Antonína Šporka. Podobizna byla provedena 1721 v Lipsku dle předlohy Daniela Třešňáka, ale třetinu nákladu po čtyři léta blokovala z cenzurních důvodů pražská celnice v Ungeltu. Domněnku Pavla Preisse, že Bernigerothova rytina tak zůstala zřejmě nevyužita, vyvracejí alespoň některé exempláře Die Tugendschule der Christen, kterou napsal Yves de Paris (Praha 1715), k nimž portrét dodatečně připojen byl. Svědčí o tom zmínka Ernsta Backa i výtisk evidovaný ve Voitových Bohemikách.


Lit.: BACK, E.: Vom Grafen Sporck. Mitteilungen des Heimatmuseums Kukus a. E. III. Folge. Jablonec/N. 1937 (publikováno též v Jahrbuch des deutschen Riesengebirgs-Vereines und Braunauer Gebirgsvereines 26, 1937, s. 111-142); BENEDIKT, H.: Franz Anton Graf von Sporck (1662-1738). Zur Kultur der Barockzeit in Böhmen. Wien 1923; PREISS, P.: Boje s dvouhlavou saní. Praha 1981 (repr. pod názvem František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha 2003); RÜMANN, A.: Die illustrierten deutschen Bücher des 18. Jahrhunderts. Stuttgart 1927; VOIT, P.: Bohemica 1500-1800. Sv. 1-3. Praha 1996.

Lex.: NAGLER 1. 463 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 3. 459. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.