Milíčovský sborník modliteb

Z Encyklopedie knihy

Tzv. Milíčovský sborník modliteb je uložen v Národní knihovně České republiky pod signaturou XVII F 30. Jeho název je odvozen od obsahu: autorem některých modliteb byl Milíč z Kroměříže, u dalších se o jeho autorství uvažuje. Představuje jednu z nejvýznamnějších památek české středověké lyriky. Kodex kromě modliteb obsahuje také jejich výklady (na Otčenáš), písně, krátká díla o pokání a přijímání (tento text je překladem z latinské Milíčovy postily Gratiae Dei) a další meditativní texty, z větší části vytvořené podle latinských předloh. Byl napsán v poslední třetině 14. století (obvykle je datován do 80. let 14. století), a určen pro laiky, kteří se nespokojili jen s překladem základních modlitebních textů. Velká část děl obsažených v tomto kodexu je zapsána také v tzv. Krumlovském sborníku modliteb (NK ČR XVII E 7), který vznikl asi ve třetí čtvrtině 15. století.

FLAJŠHANS, V.: Nejstarší rukopis staročeských „Modliteb“, České museum filologické 4, 1898, s. 42-60, 176-198; 5, 1899, s. 108-123, 313-350.