Miniatura

Z Encyklopedie knihy

(z lat. minium, suřík, oranžový až jasně červený pigment, kterým se zdobily rukopisy; termín, který se původně vztahoval k výzdobě provedené suříkem, získal obecný význam; něm. Miniatur, angl. miniature, fr. miniature, it. miniatura)

Miniatura s vyobrazením sv. Františka, jenž silou svého slova dává bratru Silvestrovi vyhnat ďábla z Arezza,  Život sv. Františka, kolem roku 1510. Jindřichův Hradec, Státní oblastní archiv Třeboň, Rodinný archiv Černínů z Chudenic, č. 2, fol. 40v

Samostatné vyobrazení opatřené rámem či bez rámu, jež není spojeno s iniciálou. Miniatura může být umístěna ve sloupci písma či v borduře.

Autor hesla: Milada.studnickova