Monografie

Z Encyklopedie knihy

Monografie (z řec. monos = jediný, grafō = píši, angl. monograph, fr. monographie, něm. Einzelschrift nebo Monographie) 1. tisková jednotka jakožto forma vydání s jediným titulním listem a knižní vazbou. Dodatečné členění vazebné struktury celistvý ráz monografie sice ruší, nicméně k transformaci na svazkové dílo tím nedochází. V konvolutu uchovaná monografie nabývá charakter přívazku. Hlavní text monografie může být doplněn přídavkem a přítiskem.

2. Od 19. století žánr vědeckého pojednání (rozpravy), které všestranně vyčerpává jedno zvolené téma.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.