Monogram (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Monogram označuje zkratku jména tvořenou obvykle iniciálami. U rukopisné knihy se objevují tyto zkratky nejčastěji pro jména písařů, iluminátorů, vlastníků nebo knihvazačů (u nich obvykle na kolcích použitých k výzdobě vazby). 

Méně přesně se jako monogram označují i některé zkratky jmen (převážně ze skupiny tzv. nomina sacra), příp. rovněž „podpisy“ panovníků nebo jiných osob, tvořené písmeny uspořádanými do určitého obrazce, které se ale vyskytují spíše v listinách nebo jiném diplomatickém materiálu.

Pojem se používá také u tištěné knihy.