Neuberský sborník

Z Encyklopedie knihy

Iluminace skladby Boj Štěstí s Neštěstím, vyříznutá z rukopisu, asi 1490. Praha, Knihovna Národního muzea, 1 A c 100.

Neuberský sborník (Knihovna Národního muzea, V E 39 a zlomek 1 A c 100) je vzácnou památkou, která obsahuje zejména staročeskou milostnou lyriku. Pochází podle ex libris z roku 1609 z rožmberské knihovny, odkud jej zdědili Švamberkové. Jejich knihovna byla za pobělohorských konfiskací na příkaz Ferdinanda III. převezena do Prahy. Zatímco Ferdinandova knihovna se stala roku 1648 švédskou knižní kořistí, u tohoto rukopisu tomu tak nebylo a později byl objeven v neuberské knihovně. Kodex je neúplný, už v 17. století z něho byly vytrhány ilustrované listy a odhaduje se, že celkem došlo ke ztrátě třetiny textu. Jsou v něm zapsána tato díla (charakteristika podle Jiřího Pelána):

Ornamentální iniciála S, asi 1490. – Praha, Knihovna Národního muzea, V E 39, fol. 50r

1. satirická báseň O ženitbě

2. alegorická báseň Boj Štěstí s Neštěstím

3. alegorie prózou Rozmluva Ctnosti s mládencem

4. lyricko-epická báseň Veršové o milovníku

5. Májový sen

6. satirická báseň Stesk na ženitbu

7. alegorie prózou O Štěstí

8.-18. překlad jedenácti novel z Boccacciova Dekameronu

19. pokus o původní boccacciovskou novelu O jedné pěkné paní, jménem Salomeny

Je pravděpodobné, že autorem všech skladeb je Hynek z Poděbrad (1452-1492), syn krále Jiřího z druhého manželství s Johanou z Rožmitálu, byť to není jisté. Podle Pelána měl hynek jako básník nepochybné formální kvality, avšak projevil je na dosti nepůvodních látkách.

Lit.: TICHÁ, Zdeňka, ed. Veršované skladby Neuberského sborníku. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960; TICHÁ, Zdeňka, ed. Spisování slavného frejíře. Praha: Mladá fronta 1978; PELÁN, Jiří. Neuberský sborník a Hynek z Poděbrad. Česká literatura 44, č. 5, 1996, s. 459-479.

Autor hesla: Jindrich.marek