Nonpareille

Z Encyklopedie knihy

„Nomparel“ švabach (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. X (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.

Nonpareille (též nonparej, z fr. non pareille = nerovný, neporovnatelný) písmový stupeň měřený dnes 6 typografickými body (2,26 mm). Jeden z prvních, kdo jím vysázel části textu oktávové Biblia latina (Basel 1491), byl Johann Froben. Později se nonpareille užíval jen zřídka. Do písmařské škály ho poprvé zařadil roku 1669 Joseph Moxon. V Rosenmüllerově vzorníku 1789 tento stupeň chybí. Do inovované německo-francouzské měrné soustavy byl zaveden roku 1898. Název zvolený jako reklamní nadsázka vyjadřoval písmařské a písmolijecké problémy, které u výroby tak malého stupně vyvstávaly nesrovnatelně častěji nežli u stupňů větších.


Lit.: TOMASZEWSKI, R.: Typometrie. Typografia 85, 1982, s. 382-384, 426-427, 452-453 a 86, 1983, s. 30-31; WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992; ZAHÁLKA, Fr.: Přehled knihtisku. Praha 1952.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.