Notae iuris (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Notae iuris byly speciálními zkratkami, užívanými v právnických rukopisech. V náznacích se objevují již ve 3. století, častěji poté od 4. a 5. století. Část z nich přešla do středověkých zkracovacích systémů. V principu se jedná o zkratky suspenzí, kontrakcí, případně o tironské noty. Jejich užívání je patrné také ve středověku. Na jejich základě se rozvinuly zkratky ostrovních, tj. předkarolinských písem 7. a 8. století, které později ovlivnily vývoj písma v kontinentální Evropě.


Lit: SCHIAPARELLI, L.: Le note iuris e il sistema delle abbreviature latine medievale. Archivio Storico Italiano 72, 1914, s. 141-154, 73, 1915, s. 241-275.

Autor hesla: Renata.modrakova