Obalová vazba (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Obalová vazba na kadaňské městské knize. Přesahy semišové usně chrání její ořízky. Kadaňská kniha privilegií. Po 1410. Kadaň, Státní okresní archiv Chomutov, AM Kadaň, kniha 3
Obalová vazba misálu z konce 15. stol., patrně plzeňského původu. Usňové přesahy dlouhé cca 22 cm zachovány jen u spodní ořízky, zatímco u přední a horní ořízky utrženy. Mertlíkův misál, Praha, Knihovna Národního muzea, XII B 17, zadní deska obalové vazby
Obalová vazba právního sborníku města Klatov. Přesahy semišové usně chrání ořízky. Právní sborník Brikcího z Kaplice. Kolem 1465. Klatovy, Vlastivědné muzeum, RK 62974, pohled na zavřenou knihu opatřenou klopovou vazbou
Rukopisný misál opatřený obalovou vazbou a s plastickým mosazným kováním na deskách. Dnes zachovány jen kratší zbytky původně delších přesahů ze semišové usně. Kolem 1470. Svatovítský misál . Praha, Knihovna Národního muzea, XVI A 17

Tvarová zvláštnost pozdně gotického i renesančního knižního korpusu, uplatňovaná především na častěji převážených knihách. Na vlastní kožený pokryv byl zpravidla na zadní desce přilepen či přistehován druhý pokryv, většinou ze semišové usně, popř. z textilní látky, který výrazně přesahoval hrany desky. Přesahy pokryvu se přetáhly přes ořízky a konce se založily pod přední desku. Po uzavření spon mohl být svazek navíc přepásán ještě řemenem. Byl tak dobře přenosný a usňové chlopně zabraňovaly, aby boky při transportu nepronikla dovnitř voda či nečistoty. Obalové vazby jsou nejednou zachyceny na pozdně středověkém výtvarném umění. Zachovány jsou však poměrně vzácně, protože v mladších dobách byly usňové přesahy v knihovnách odstříhávány. V českých knihovnách je dochováno několik obalových vazeb (úřední a právnické rukopisy, učebnice).

Lit.: BARAS, E. – IRIGOIN, J. – VEZIN, J.: La reliure médiévale. Paris 1978, s. 50; ĎUROVIČ, M. a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha – Litomyšl 2002, s. 366; HANEBUTT-BENZ, E.: Bucheinbände im 15. und 16. Jahrhundert. In: Die Buchkultur im 15. und 16. Jahrhundert. Bd. 1. Hamburg 1995, s. 293–294; NUSKA, B.: Typologie českých renesančních vazeb. Terminologie, slohové určování a datování materiálu. Historická knižní vazba 1964–1965, s. 61; PETERSEN, H.: Bucheinbände. Graz 1991, s. 184, 214; SZIRMAY, J. A.: The Archaelogy of Medieval Bookbinding. Aldershot 1999, s. 234–236.

Obalová vazba konvolutu bratrských tisků z poč. 20. let 16. stol. s delšími přesahy usně na zadní desce, které měly chránit ořízky knihy. Národní knihovna ČR, sign. 54.E.718

Autor hesla: Kamil.boldan