Olůvko

Z Encyklopedie knihy

Olůvko (olověná tužka) je psací náčiní. Jedná se o kus olova; otěrem olůvka po papíru vzniká šedá čára.

Autor hesla: Jindrich.marek