Opatovický sborník

Z Encyklopedie knihy

Jako Opatovický sborník se označuje rukopis Knihovny Národního muzea sign. II F 9. Jeho jméno souvisí s místem pobytu jeho dřívějšího majitele Františka Šafaříka. Kodex později získal Václav Hanka a poté Národní muzeum.

Rukopis vznikl kolem poloviny 15. století. Na počátku obsahuje výňatky z Pasionálu (staročeské adaptace Zlaté legendy Jakuba z Voragine) a pasáže ze staročeského Života Krista Pána; česká znění obou těchto děl vznikla kolem poloviny nebo krátce po polovině 14. století a pocházejí z pera jednoho autora, neznámého dominikána. Následuje řada krátkých morálně naučných a meditativních textů, v závěru jsou potom zapsány Rada otce synovi a Nová rada Smila Flašky z Pardubic a satirický Svár vody s vínem. Kromě textů je rukopis zajímavý i svými iluminacemi, které znázorňují jak události z Kristova života, tak v Nové radě řadu vyobrazení zvířat.

Jako Opatovický sborník - přesněji Štítenský opatovický sborník - se také označuje kodex Knihovny Národního muzea III B 7, který obsahuje čtvrtou recenzi textů Tomáše Štítného, vytvořenou pro jeho dceru Anežku.

Autor hesla: Michal.dragoun