Přívazek

Z Encyklopedie knihy

Přívazek (též adligát, alligát, z lat. alligare = přivázat, angl. work bound with another, fr. ouvrage relié avec un autre, něm. angebundene Schrift) monografie přivázaná za hlavní dílo konvolutu. Mechanické spojení samostatných bibliografických jednotek se řídilo určitými kritérii (totožný autor, totožný tiskař, shodný námět, žánr či u jednolistu jen forma vydání). Spojení však mohlo být také zcela volné a obvykle respektovalo alespoň souhlasný formát. Množství přívazků omezovaly jen technické parametry společné knižní vazby. Přední přídeští některých konvolutů nesou rukopisný seznam přívazků s pořadovými čísly, která se pak leckdy vpisovala i na jednotlivé titulní strany. Prvotní orientaci zabezpečoval též na okraji přívazků nalepený papírový proužek, který kvůli snadné orientaci vyčníval přes ořízku.


Lit.: WIŽĎÁLKOVÁ, B.: Knihopis českých a slovenských tisků (nad ukončením základní řady soupisu). Česká bibliografie 10, 1973, s. 307-333.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.