Paginace

Z Encyklopedie knihy

Paginace je vedle foliace v současnosti užívaným způsobem orientace v rukopisech a odkazovým systémem pro citování z nich.

Autor hesla: Jindrich.marek