Pecie

Z Encyklopedie knihy

Pecie (z lat. kus, část) je systém pro rychlé šíření rukopisných textů, který byl užíván od 12. století.

Místo opisování rukopisu jako celku byly texty rozděleny do několika složek, takže na jejich opisování mohlo současně pracovat několik kopistů. Tyto složky se půjčovaly u stacionáře za pevně stanovený poplatek. Tímto způsobem byly šířeny zejména právní texty v prostředí evropských univerzit.

Účelem tohoto sytému bylo zrychlení opisování a také menší chybovost, protože opisy byl kontrolovány.

Autor hesla: Jindrich.marek