Pergamenové proužky

Z Encyklopedie knihy

Již nepoužívané starší pergamenové rukopisy byly knihvazači rozřezávány a sekundárně využívány nejen jako materiál pro výztuhy hřbetů, předsádkové listy či výlepy přídeští. Pergamenové listy byly postupně rozřezávány na zhruba jeden cm široké proužky a ty byly po podélném přeložení všívány jako výztuhy do přehybů složek nově svazovaných papírových rukopisů, aby nedošlo k jejich protržení v důsledku tahu nitě. Při restaurování můžeme tyto pergamenové výztuhy znovu vyjmout a často z nich sestavit původní stránky či alespoň jejich rozsáhlejší fragmenty. Tímto způsobem se podařilo nalézt důležité literární památky psané v národních jazycích, kupř. tzv. Klementinské zlomky nejstarších staročeských legend z počátku 14. století. Důležité je v tomto kontextu i studium dílenské provenience vazeb, protože pergamenové proužky z téhož makulovaného rukopisu využila dílna ve více vazbách pocházejících zhruba ze stejného období. 

Autor hesla: Kamil.boldan