Perlovec

Z Encyklopedie knihy

Perlovec (zřídka též astragal z řec. astragalos = obratel, něm. Perlenstab) geometrický ornament tvořený jednoduchými rovnoběžnými linkami svírajícími v pravidelných intervalech kulovité či elipsovité perly. Starý, z antického stavitelství pocházející ornament si zvláště oblíbila manýristická a barokní grafika. Perlovec sloužil k tvorbě rámů na humanistických jednolistech, titulních stranách i stranách vlastního textu. Užíval se však již dříve, jak dokládá orámování začátků biblických knih druhého vydání Bible české (Praha 1537) z Tiskárny severinsko-kosořské.


Lex.: BALEKA, J.: Výtvarné umění. Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha 1997, s. 32 (astragal).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.