Philipp Jakob Gütl

Z Encyklopedie knihy

Philipp Jakob Gütl (zemř. 1767) vídeňský mědirytec věnující se architektonickým a topografickým motivům. Pro vlastivědné dílo Bernardina Erbera Notitiae illustris Regni Bohemiae scriptorum, geographica et chorographica, collecta (Wien 1760) vyryl generální mapu Čech, kterou kartograficky připravil a kresebně zpracoval sám Erber.Lex.: THIEME-BECKER 15. 248. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.