Pierre Le Monnier

Z Encyklopedie knihy

Pierre Le Monnier (též Lemonnier, Monnier) mistr pařížského cechu knihvazačů od 1634 a zakladatel rodiny významných francouzských řemeslníků, knihkupců a nakladatelů, kteří si umění knižní vazby předávali až do 19. století. Dynastii proslavili zejména dva knihvazači, otec Louis François le Monnier (mistrem od 1737, činný ještě 1776) a syn Jean Charles Henri le Monnier (zemř. 1782), někdy označovaný „le jeune“ neboli mladší. Ten se stal roku 1757 mistrem a od 1759 působil ve službách vévody Orleánského. Proslavily ho zejména svérázné vazby se vzorem „mosaïque“, zdobené tehdy módním způsobem chinoiseries čili rokokově interpretovanými vlivy čínské kultury (pomyslnou čínskou krajinou, pagodami, opicemi apod.). Pokud však své vazby přímo nepodepsal, a to zlatotiskem, anebo v etiketě lepené na přídeští či titulní list, lze je od prací Louise Françoise rozlišit jen ztěží.


Lit.: DEVAUCHELLE, R.: La reliure en France de ses origines à nos jours. Vol. 1-3. Paris 1959-1961; MICHON, L. M.: Les reliures mosaïquées du XVIIIe siècle. Paris 1956.

Lex.: THIEME-BECKER 23. 36. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.