Razura

Z Encyklopedie knihy

Pojem razura označuje vyškrabané místo v napsaném textu. Objevuje se zejména ve dvou případech: jako způsob opravy chyb nebo jako likvidace zápisu, který z určitého důvodu ztratil platnost. V prvním případě byl správný text obvykle zapsán na místo vyškrabaného, v druhém případě (např. u odstranění jména staršího vlastníka kodexu) byl případný nový údaj častěji psán na nepoškozenou část listu, pokud to volné místo umožňovalo. V případě, že záznam pozbyl platnosti, avšak bylo podstatné, aby zůstal čitelný (zejména u různých právních zápisů), se používalo mřežování.

Razura se obecně používala hlavně u rukopisů pergamenových, protože vyškrabání textu na papíře pak již prakticky znemožňovalo napsat nový text na místo vyškrabaného.

Autor hesla: Michal.dragoun