Rituál (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Rituale Romanum (lat.), Römische Rituale (něm.), Roman Ritual (angl.), Rituel romain (franc.)

Jako liturgická kniha zahrnuje římskokatolický rituál pokyny a texty k různým obřadům konaným mimo mši s výjimkou obřadů vedených biskupem, které se nacházejí v pontifikálu, a denní modlitby církve – officia. V současnosti, po Druhém vatikánském koncilu, je rituál víceméně unifikován, v minulosti však patřil k nejméně jednotným příručkám. Diecéze a řády – dominikáni, cisterciáci, premonstráti, minorité a další – zachovávaly při obřadech (pohřeb, procesí, svěcení vody, exorcismus atd.) a při vysluhování svátostí svá specifika. Nejednotnost v obsahu rituálů je vyjádřena i množstvím názvů, které se pro tuto knihu používaly: např. Agenda, Agenda seu Rituale, Collectio rituum, Liber agendarum, Liber rituum, Manuale, Sacerdotale, Rituale Franciscanum, Rituale preamonstratense apod. Svod textů a pokynů spjatých s jednou skupinou úkonů (např. s pohřbem) mohl být napsán či vytištěn zvlášť jako samostatná kniha a měl svůj název (Obsequiale – pohřební obřady, Benedictionale – žehnání a svěcení, Procesionale – procesní texty atd.). V českém prostředí se za nejstarší známý rukopisný rituál pokládá Agenda Tobiášova (Knihovna Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, P/3) z roku 1294, kterou dal pořídit pražský biskup Tobiáš z Bechyně. Notována je métskou chorální notací na linkách.

Lit.: ADAM, A.: Liturgika: křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha 2001; PLOCEK, V.: Catalogus codicum notis musicis instructorum, 2 sv. Praha 1973. RATAJ, M.: Liturgie Květné neděle v českých chorálních pramenech. Diplomová práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1999.

Autor hesla: Dagmar.stefancova