Robert Granjon

Z Encyklopedie knihy

Polokurziva Roberta Granjona (Paris 1543). Repro: Muzika 1963.

Robert Granjon (1513-1589) tiskař a písmolijec působící s několika přerývkami v Paříži. Zde jeho dílna fungovala 1545-1574. Během 1557-1568 byl spjat víceméně s Lyonem (kde se hned po příchodu 1557 oženil s dcerou ilustrátora Bernarda Salomona). Mezi 1565-1570 dlel u Plantina v Antverpách a ke konci života 1578-1589 pracoval v Římě (od 1587 písmař Tiskárny apoštolské). Granjon je znám jako jeden z mnoha tvůrců francouzské humanistické polokurzivy vrcholného typu, v němž byl již nastálo sjednocen sklon majuskulí, do té doby až na výjimky kolmých (Johann Singrenius). Tuto polokurzivu si okolo 1543 objednal tiskař a Salomonův spolupracovník Jean de Tournes st., např. Bonaventura Des Periers Recueil de ses oeuvres (Lyon 1544). Odlišnost od Garamondova písma byla tak minimální, že v roce 1924 byla Granjonovým jménem mylně označena anglická replika Garamondovy polokurzivy.

Granjon je také autorem novogotické tiskové polokurzivy. Poprvé ji užil ve vlastní tiskárně, a to při sazbě knihy Innocent Ringhier Dialogue de la vie et de la mort (Lyon 1557). Dle populárnější publikace Gilberta de Calviac La civile honesteté pour les enfants (Paris 1559) se tomuto písmu o málo později dostalo všeobecného označení „lettre de civilité“. Na rozdíl od neživotné bastardy tato polokurziva ještě více zdůrazňuje charakteristické rysy psaného písma (některá malá písmena jsou kreslena až ve třech variantách podle umístění na začátku, uprostřed, anebo na konci slova). Třebaže se „civilité“ již v 16. století značně rozšířilo i za hranice (např. k antverpskému Plantinovi) a třebaže sporadicky fungovalo až do poloviny 19. století, autorem původně zamýšlený národní ráz pro svou gotickou tradici nikdy nezískalo.


Lit.: BARTKOWIAK, H. St.: Kompendium zeitgenössischer Handpressendrucke. Bücher, Mappenwerke, Einblattdrucke, Malerbücher und Buchobjekte. Hamburg 1991; BRUN, R.: Le livre français. Paris 1969; BRUN, R.: Le livre français de la renaissance. Paris 1970; CARTER, H.: The script types of Robert Granjon. Gutenberg-Jahrbuch 1962, s. 44-49; DALBANNE, C.: Robert Granjon, imprimeur de musique. Gutenberg-Jahrbuch 1939, s. 226-232; FEBVRE, L.-MARTIN, H. J.: L’apparition du livre. Paris 1971; JOHNSON, A. F.: The italic types of Robert Granjon. The library 21, 1941, s. 291-308; JONES, G. W.: Robert Granjon, sixteenth century type founder and printer. New York-London 1931; MUZIKA, Fr.: Krásné písmo ve vývoji latinky. Sv. 1-2. Praha 1963; SABBE, M.-AUDIN, M.: Les caracteres de civilité de Robert Granjon et les imprimeurs Flamands. Lyon 1921; SABBE, M.-AUDIN, M.: Die Civilite-Schriften des Robert Granjon in Lyon und die flämischen Drucker des 16. Jahrhunderts. Wien 1929; VERVLIET, H. D. L.: Civilité types. Oxford 1966; VERVLIET, H. D. L.: Robert Granjon à Rome, 1578-1589. Notes préliminaires. Amsterdam 1967.

Lex.: Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 364.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.