Rubrika (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Rubrika (angl. rubric, něm. Rubrik, z lat. ruber, červený) je označení díla, které není jeho přímou textovou součástí, jeho oddílu – prologu, kapitoly apod., uvedení autora apod. Název se odvozuje od toho, že v raně středověkých rukopisech byla rubrika psána zpravidla červeně. V pozdější době se vyskytují také modré rubriky a pojem je možné použít i pro rukopisný nadpis výše uvedeného charakteru, který je napsán stejnou barvou inkoustu jako běžný text.

Autor hesla: Jindrich.marek