Samuel Havel

Z Encyklopedie knihy

Samuel Havel (též Hawel) kreslíř a malíř činný na počátku 18. století v uměleckém kruhu hraběte Františka Antonína Šporka. Ze spolupráce s rytcem Antonem Birkhardem známe kupříkladu rozkládací frontispisy ve veršovaném katechismu Christliche Kinderlehr oder Das heilige Vatter Unser (Praha 1720 a 1721, pohled na Bonrepos v Kuksu) a sborníku Geistliche Betrachtungen, wie man Gott dienen … bemühen soll (Praha 1722 a Hradec Králové 1724). Kreslíř je podepsán „Samuel Hawel del.“. Katechetická „Bonrepovská knížka“ obsahuje krom signovaného frontispisu ještě dvě nepochybně Birkhardovy rytiny, jejichž kreslíř, zajisté opět Havel, se inspiroval rudolfínským manýrismem (Joris Hoefnagel, Jan Sadeler).


Lit.: BACK, E.: Vom Grafen Sporck. Mitteilungen des Heimatmuseums Kukus a. E. III. Folge. Gablonz/N. 1937; BENEDIKT, H.: Franz Anton Graf von Sporck (1662-1738). Zur Kultur der Barockzeit in Böhmen. Wien 1923; PREISS, P.: Boje s dvouhlavou saní. Praha 1981 (repr. pod názvem František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha 2003); RÖK, B.: Böhmen und Mähren. Ansichten, Stadtpläne und Landkarten aus der Graphischen Sammlung des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg. Nürnberg 1995.

Lex.: DLABAČ 1. 581 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; THIEME-BECKER 16. 164 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 1. 305. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.