Sborník hraběte Baworowského

Z Encyklopedie knihy

Sborník hraběte Baworowského (Varšava, Biblioteka Narodowa, Rps 12594 II; původně v knihovně Ossolińských ve Lvově) z doby kolem roku 1472 je rukopis psaný na papíře, který obsahuje prozaické i veršované staročeské texty:

1r-15v: Kronika o Bruncvíkovi

15v-66r: Ezop

66v-150r: Píseň o Arnoštovi

150v-175v: Tandariáš a Floribella

176r-206v: Píseň o Jetřichovi Berúnském

206v-226v: O Apolónovi (konec chybí)

Vydání: LORIŠ, Jan, ed. Sborník hraběte Baworowského. Praha: Nákladem České Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1903.

Lit.: NEDVĚDOVÁ, Milada et al. Próza českého středověku. Praha: Odeon, 1983 (vydání části textů, bez zohlednění rukopisu).

Autor hesla: Jindrich.marek