Schilhart

Z Encyklopedie knihy

Schilhart (též Sch., Schil.) málo známý a dosavadní literaturou patrně nepodchycený dřevořezáč první poloviny 18. století, jehož štočky náboženských výjevů kolovaly venkovskými tiskárnami i později. Je-li příbuzný, anebo snad i totožný s Josefem Antonínem Schilhartem (zemř. 1727), nájemcem pražské Tiskárny arcibiskupské, nevíme.

Se signaturou „Schilhart sc:“ realizoval Brechlerovu předlohu titulní bordury pro Novákův Nový titulární kalendář ke cti sv. Vácslava … k létu Páně 1716 (Praha 1715?). Odtud byl štoček přetiskován na dalších Novákových kalendářích až do roku 1725 a posléze vyměněn za kopii, pořízenou kreslířem A. Weisem a řezáčem F. Girschem. Táž signatura doprovází také dřevořez Krista s apoštoly v modlitební knize Rozkošné duchovní a velmi nábožné modlitby … svaté Gertrudy a svaté Mechtildy (Praha 1715). Dřevořez s Ukřižováním v knize Královská koruna zlatá (Praha 1721) a dřevořez s Pannou Marií, Ježíškem a hlavou anděla v Modlitbě k Panně Marii Svatohorské (Příbram 1762) jsou signovány pouze „Schil:“ a dřevořezová ilustrace s růží, planoucím srdcem a Ježíškem v Líbezně kvetoucí rajské růži (Litomyšl 1790 a 1798) nese dokonce jen značku „Sch.“.


Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.