Sedmicicero

Z Encyklopedie knihy

Sedmicicero písmový stupeň měřený dnes 84 typografickými body (34,58 mm) čili sedminásobné cicero. Od 16. století se na jazykově německém území užívalo označení „velký sabon“ dle fraktury písmolijce Jacoba Sabona. Francouzské a anglické písmolijny tento stupeň nevyvíjely.


Lit.: TOMASZEWSKI, R.: Typometrie. Typografia 85, 1982, s. 382-384, 426-427, 452-453 a 86, 1983, s. 30-31; WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992; ZAHÁLKA, Fr.: Přehled knihtisku. Praha 1952.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.