Signovaná vazba (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Českokrumlovský kněz a knihvazač Bartoloměj Trnka převázal 1527 pro tamní klášter klarisek jeho starší nekrologium ze 60. let 14. stol. Informuje o tom malovaný štítek na předním přídeští - připevněný pomocí malovaných hřebů. Na štítku sedí moucha, pod ním jsou Bartolomějovy okuláry. Národní knihovna ČR, sign. VI.B.9

Knižní vazba přímo označená jménem knihvazače, který ji zhotovil. Po větší část středověku zůstávala práce knihvazačů anonymní. V kodexech někdy nacházíme jména knihvazačů uvedena v písemných poznámkách, nejčastěji na přídeštích: „… me ligavit“ „alligatus est ab …“ apod. Jména introligátora se více začínají objevovat až na vazbách 15. století. Ojediněle byla do usňového pokryvu vyrážena pomocí jednotlivých kovových liter; častěji ale byla zanesena do nápisové pásky a vyražena pomocí kolku. V 16. století se knihvazačovo jméno někdy vyrývalo do plotny, popř. válečku. Někdy je ovšem těžké odlišit, zda patří knihvazači, který nářadí užíval, nebo rytci, který je zhotovil. Častěji ale na nářadí nacházíme jen knihvazačův monogram. Přímé signování vazeb se stává běžnější až od 17. a 18. století, kdy knihvazači začínají svá jména uvádět na drobných štítcích vlepovaných na přídeští.  

Lit.: HANEBUTT-BENZ, E.: Bucheinbände im 15. und 16. Jahrhundert. In: Die Buchkultur im 15. und 16. Jahrhundert. Bd. 1. Hamburg 1995, s. 275; HELWIG, H.: Einführung in die Einbandkunde. Stuttgart 1970, s. 56–57, 63–64, 91–94, 108; LIVIO MACCHI, F. e: Dizionario illustrato della legatura. Milano 2002, s. 185–186.

Autor hesla: Kamil.boldan