Skopovice (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Řídká, porézní a hrubší useň horší kvality, zhotovovaná ze silných ovčích či beraních kůží. Byla sice poměrně lehká, ale nebyla moc vhodná pro tlačenou výzdobu a byla málo pevná a náchylnější k poškození a natržení. Useň ze skopovice se na povrchu pozná podle jakýchsi hrubších trhlinek. Folikuly (chlupové kanálky) utvářejí menší skupiny, kde vedle větších folikul bývají i menší sekundární folikuly. Netvoří ale řady jako u kozinky, spíše jsou uspořádány do obloučků.

Lit.: CORBACH, A.: Von der Haut zur Codexform – Metamorphose eines Organs. In: Verborgen im Buch, verborgen im Körper : Haut zwischen 1500 und 1800. Wolfenbüttel – Wiesbaden 2003, s. 33–34; ĎUROVIČ, M. a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha – Litomyšl 2002, s. 53; JUCHAULD, F. – BONNENBERGER, P. – KOMENDA, A.: Identification de l’espèce animale des cuirs de reliure et des parchemins. In: Matériaux du livre médiéval, (ed. M. Zerdoun Bat-Yehouda. Turnhout 2010, s. 19; PEARSON, D.: English Bookbindings Styles 1450–1800. A Handbook. London 2005, s. 18–19. 

Autor hesla: Kamil.boldan