Soukromé tisky

Z Encyklopedie knihy

Soukromé tisky (angl. private prints, fr. éditions privées, něm. Privatdrucke) publikace obsahem či formou vyloučené z běžné distribuce a určené pouze úzkému kruhu vnímatelů. Tomuto režimu odpovídá také minimální náklad. Nejstarší tisky se objevovaly od 16. století jako příležitostné a žánrově různorodé produkty humanistického básnictví. Soukromý charakter mívala též mladší genealogická či erotická literatura. Koncem 19. století měly privátně šířené publikace charakter bibliofilií a často byly opatřeny floskulí tištěno jako rukopis. Soukromé publikace, vyráběné na objednávku libovolným tiskařem, nelze zaměňovat s produkcí edičně vyhraněné soukromé tiskárny (Privatdruckerei), jejímž vlastníkem nebyl vyučený řemeslník, nýbrž církevní hodnostář, učenec nebo filantropicky zaměřený šlechtic.


Lit.: AUGUSTA, J. M.: Soukromé tisky. Knihomol 1, 1927, s. 21-24.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.